Agilis transzformáció

Átfogó fejlesztési terv

Az agilis működés 4 szinten hat a szervezetekre:

  1. Az emberek szabadabbak, kreatívabbak, felelősségvállalóbbak,
  2. a szervezeti kultúra ember-fókuszúbb,
  3. a vezetői működés küldetés-tudatosabb és
  4. működés eredményesebb lesz.
Az agilis transzformációk során abban segítünk, hogy megteremtődjön az agilis működés alapja: a tanuló szervezet, amely észleli és beépíti a tanulságokat, így mind a négy területen biztosítja a fejlődést!
DESIGN & ASSESSMENT
INTENSIVE TRAINING
AFTERCARE 

Felsővezetés

Mindset preparation

A felsővezetés saját agilis küldetésének és változási folyamatának megalkotása

Agilitás felsővezetőknek

A felsővezetés személyes transzformációjának támogatása

Gardeners

Az agilis felsővezetői szerephez illeszkedő Gardening Leadership elmélyítése a felsővezetők körében

Agilisbe forduló csapatok

Agilis érettségi felmérés

Szervezeti tudatosság diagnosztika, a megfelelő agilis módszertan megtalálásáért

Csapatindító bootcamp

Agilis keretek, szerepek tisztázása, ceremóniák és agilis dokumentumok megértése. Csapatépítés, szemlélet formálás, értékek-normák közös kidolgozása transzformálódó csapatoknak

Kiemelt szerepkörök képzése (PO/SM/CL/TL)

Szereptisztázó és eszköz-tanító képzések a kiemelt szerepkörök felelőseinek

On the job csapat támogatás

Transzformálódó csapatok támogatása az első, kritikus időszakban

Kiemelt szerepek támogatása

Személyes és teamcoaching a szerepkörök kezdeti nehézségeinek áthidalására

Agilis támogatók

Agilis szervezeti működés kialakítása

A skálázottan agilis szervezet felépítésének összeállítása

Train the Trainer

A belső agilis támogatói csapat felkészítése, szupervíziója, fejlesztése

Agile Coach képzés

Az AC-k tanulócsoportjának, mastermind csoportjának kialakítása, az agilitás önjáróvá tétele a szervezetben

Teljes szervezet

Agilis ismerkedő

Betekintés az agilitásba a nem agilis keretben dolgozó szervezeti egységek részére

Már agilisen működők

Működésfejlesztés

Az agilis működés elmélyítése, finomhangolása, korrekciója már agilisen működő csapatoknál